taakgroep Eredienst taakgroep Eredienst

Taakgroep eredienst

De eredienst is een belangrijk onderdeel van het samenzijn in de gemeente. Vanuit de kerkenraad heeft de taakgroep de opdracht om beleid aangaande de eredienst voor te bereiden en beleidskeuzes van de kerkenraad verder uit te werken.
 

Doelstelling:

 • De taakgroep Eredienst heeft een coördinerende en stimulerende taak met betrekking tot de eredienst(en) van de protestantse gemeente THOMAS
   
 • Ook de organisatie en afstemming van de bijzondere diensten met name rond de hoogtijdagen en de startzondag, vraagt aandacht.
   
 • Wekelijkse diensten op de zondagmorgen zijn de basis. Er zijn in onze gemeente echter ook andere diensten. De taakgroep eredienst werkt daar achter de schermen aan mee. Ook houden ze zich bezig met een goede vorm voor de viering van het avondmaal, zodat iedereen, jong en oud, daar goed aan deel kan nemen.
   
 • Bij de hoogtijdagen valt te denken aan Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, maar ook aan de startzondag en de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Laatstgenoemde dienst krijgt speciale aandacht.
   
 • Het inhoudelijke deel is primair de verantwoordelijkheid van de  predikant. De taakgroep regelt overkoepelende zaken.
 

Oecumenische groep


De oecumenische groep bestaat uit leden van verschillende Kerken en Parochies:
Protestantse gemeente ’t Vierkant, Protestantse gemeente THOMAS, de Doopsgezinde gemeente Twisk de R.K.Emaüsparochie.
Zij verzorgen drie keer in het jaar een oecumenische dienst/viering.
Hier is iedereen welkom.

De dienst voor het gebed van de eenheid.        derde week in januari
De Velddienst                                                vierde week van juni
De Vredesdienst                                            vierde week van september.

De Cantorij zingt in deze diensten en wordt gevormd door leden van de genoemde kerken en parochie en wie er maar bij wil.
Muzikale medewerking wordt verzorgd door Johan de Vries, orgel en Rita Vrieze, dwarsfluit.
De muzikale leiding is in handen van dirigent Peter van Troost.
 

Activiteitencommissie


De PG THOMAS wil ‘missionaire gemeente’ zijn door activiteiten te  organiseren voor iedereen. Niet alleen voor leden van onze kerkelijke gemeente, maar voor iedereen die in onze dorpen woont. En voor alle anderen die aan een activiteit willen meedoen.

De Activiteitencommissie organiseert bijvoorbeeld:
Filmavonden
Excursies
Vespers
Orgelconcerten
Etc.

Leden van deze commissie: Ina Metselaar-Bak (ina-bak@hetnet.nl) , Rita Vrieze en Carin Zwagerman.

 
terug