collecte 40 dagentijd collecte 40 dagentijd

De diaconale collecte in de 40 dagentijd is voor het project in Marokko van Karin Euster, Zakat geheten. 

 

ZAKAT: is een van de vijf zuilen van de islam. Het woord Zakat betekent 'reiniging' in de vorm van verplichte aalmoezen aan de armen om een meer rechtvaardige verdeling van goederen te bereiken. Naar een meer rechtvaardige wereld.

Een klein project begonnen met ondersteuning van twee ongetrouwde zussen Zohra en Fatima. Door financiële ondersteuning wordt ervoor gezorgd dat zij zichzelf kunnen voorzien in hun eerste levensbehoeften, daardoor onafhankelijk zijn, een zelfstandig leven kunnen leiden, zonder zich zorgen te hoeven maken voor de toekomst. 

Inmiddels worden meerdere gezinnen met kinderen ondersteund.  Deze financiële ondersteuning bestaat uit: betalen van het maandelijkse schoolgeld, het jaarlijkse inschrijfgeld, de kosten van de schoolbus, de bijles in de Franse taal, en de overige kosten zoals boeken, schriften, pennen etc. Door deze ondersteuning krijgen de kinderen meer mogelijkheden en kansen om zich te ontwikkelen en een betere toekomst voor zichzelf mogelijk te maken. Inmiddels studeren twee kinderen aan de universiteit en dat kost natuurlijk ook in Marokko veel geld. De collecte zou een goede bijdrage kunnen leveren voor de huisvesting van beide kinderen, zij hebben beide een kleine kamer en maken gebruik van keuken en badkamer samen met andere studenten.

Geef uw bijdrage tijdens de collecte of maak uw bijdrage over op rekeningnummer:        
NL88 RABO 0333 0073 28 t.n.v. diaconie gemeente Thomas.

Meer informatie op de website: karininmarokko.com 

terug