Ambtenaren gezocht
12 okt 2023 Ambtenaren gezocht
Beste gemeenteleden,

In onze gemeente draagt een ieder zo mogelijk zijn/haar steentje bij. Een aantal mensen doet dat door mede het beleid van onze gemeente te bepalen via zitting in de kerkenraad.

In september hebben we afscheid genomen van Wijntje Hooijman
Op zondag 4 december zal Henk Bosch afscheid nemen als scriba van onze kerk en kerkenraad.

Om de kerkenraad op volle sterkte te krijgen zijn we op zoek naar één  ouderling en één scriba-ouderling.  Ook moeten we blijven zoeken naar een nieuwe voorzitter.

Wij vragen uw medewerking om geschikte kandidaten bij ons aan te dragen . U kunt dat doen door aan iemand van de kerkenraad een brief(je) te geven met daarop de naam/namen van hen die u geschikt acht voor het ambt. Wel moet u dit met uw eigen naam ondertekenen.  Graag voor  1 november a.s.

Wij vertrouwen op uw medewerking, zodat wij ook na Pinsteren weer met een voltallige kerkenraad het kerkelijke werk kunnen voortzetten.

Met vriendelijke groet,  
namens de kerkenraad
Siep Rienstra
 
terug