zondag 2 april 2023 om 10:00

Kerkdienst
Voorganger(s): R. Pasterkamp, kerkelijk werker Hemelum


Palmpasen bij gemeente THOMAS

Zondag 2 april a.s. is het Palmpasen.
Dat belooft weer veel gezelligheid in de kerk van Oostwoud.
Grote en kleine mensen komen samen op dit feest.
Wij vieren het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem.
Een koninklijke intocht waar de hele stad uitliep om hun Koning 
zingend en dansend toe te juichen,
Zij zwaaiden hem toe met palmtakken.
Jezus kwam de stadspoort binnen zittende op een ezel.

Niet hoog te paard zoals destijds van een Koning werd verwacht
want daarmee liet de Koning zien dat hij de heerser was over zijn volk.

Daarom koos Jezus voor een ezel.
Hij wilde laten zien dat in zijn Koninkrijk mensen elkaar dienen
en de Koning zelf daarin een voorbeeld geeft.
Omdat wij als kerk dit een waardevol streven vinden
houden wij dit feest in ere.
Wij vieren dit feest omdat wij blij zijn met zijn voorbeeld,
blij zijn met elkaar
en blij dat wij zelf keuzen kunnen maken in ons leven.

Als je mee wilt doen:
Bel dan even dat je komt.
Natuurlijk mogen je ouders, verzorgers of andere volwassenen meekomen.
Kom zondag 2 april naar de Ark, naast de kerk, Oosteinde 44, vanaf 9.45 uur.
Om 10.00 uur begint de kerkdienst.
Je krijgt een palmpaasstok die je gaat versieren
en het verhaal van Palmpasen wordt verteld.
Als iedereen klaar is gaan wij in optocht, zingend de kerk in.
Daarna mag je nog even in de kerk zitten kijken naar alles wat gebeurt.
Na de kerkdienst drinken wij koffie of een pakje frisdrank met wat lekkers.
De Palmpaasstok mag mee naar huis.

Als je mee wilt doen bel dan even naar:
Janny Strik                Tel. 06 221 109 08 
Trijnie Korver            Tel. 06 837 932 89
 

terug