woensdag 18 januari 2023

Gemeente avond

Datum: 
 woensdag 18 januari 2023
Tijdstip: 
 19:30
Locatie: 
 Kerk Oostwoud

Gemeenteavond 

Voor de pauze komt HWK ( Hulp West-Friese kerken) ons vertellen over hun werk.
Via een PowerPoint presentatie laten zij ons dit belangrijke werk zien.
Na de pauze praten we u bij over het werk van de kerkenraad en andere zaken.
En ….. dat verklappen we nog niet. U bent allen van harte welkom.

Namens de kerkenraad, Siep Rienstra

terug