Collectes Collectes
College van diakenen
Diaconaat is de inzet van de geloofsgemeenschap voor barmhartigheid en gerechtigheid, voor vrede en heelheid van de schepping. Het sluit bondgenootschappen met mensen in de knel en is daarin trouw. Diaconaat roeit tegen de stroom in, gaat in tegen het recht van de sterkste.
In het diaconale werk gaat het enerzijds om individuele hulpverlening en noodhulp.
Anderzijds hoort samenlevingsopbouw en lobbywerk ook bij de diaconale taken.
In combinatie kunnen beide werkwijzen elkaar versterken. In het diaconale werk staat de eigen verantwoordelijkheid van mensen in de knel voorop. Zij moeten zoveel mogelijk het heft in eigen hand kunnen nemen.


Tijdens de wekelijkse kerkdiensten worden collectes gehouden voor de Diaconie.
Doelen worden vooraf vastgesteld door het College van Diakenen.
 
terug