Bijdragen BijdragenFinanciën


Onder bepaalde omstandigheden zijn de giften die u o.a. doet aan de kerk fiscaal aftrekbaar. Voor gewone giften geldt een drempel van 1% van uw verzamelinkomen. Als u – samen met uw bijdragen aan andere goede doelen – meer dan 1% van uw verzamelinkomen aan giften geeft, dan betaalt de belastingdienst dus een deel van uw bijdragen mee. Dat voordeel kunt u – zonder dat het u wat extra kost – doorgeven aan de kerk. U kunt giften alleen aftrekken als de begunstigde een ANBI-status heeft en als u een bewijs heeft van uw bijdrage.

Collectemunten

Per 01 januari 2022 heeft PG THOMAS de collectemunt ingevoerd. Er is 1 soort/kleur collectemunt, te gebruiken voor de collectes (kerk en diaconie) die plaatsvinden in PG THOMAS. 

Hoe kunt u de collectemunten verkrijgen?
* U maakt een bedrag (veelvoud van € 1,00) over op het bankrekeningnummer van de Kerkrentmeesters:NL 95 RABO 0373 7251 83 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Thomas
* U vermeldt als omschrijving 'Aanschaf collectemunten'
* Zodra de administrateur uw betaling heeft ontvangen, krijgt de penningmeester een seintje en hij overhandigt u het zakje collectemunten bij de eerstvolgende dienst.

Een bijkomend voordeel van de aanschaf van collectemunten is dat u vooraf een bedrag via de bank betaalt en dat u dit bedrag kunt optellen bij uw giften. Het is nl. aantoonbaar dat u een bedrag aan de kerk heeft overgemaakt. 
 
terug