Dienst Westerkerk

Dienst Westerkerk

Bezoek kerkdienst Westerkerk Amsterdam


We hebben het voornemen om gezamenlijk met onze geloofsgenoten van de protestantse gemeente THOMAS een kerkdienst te bezoeken in de bekende Westerkerk in Amsterdam.

Daarvoor is als datum gekozen zondag 29 oktober 2023.

De dienst begint - zoals daar gebruikelijk - om 10:30 uur.
Volgens het preekrooster van de Westerkerk zal in deze dienst voorgaan dominee Herman Koetsveld, die als predikant is verbonden aan de Westerkerk.
Tijdens de dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Het is de bedoeling dat we gezamenlijk met een georganiseerde busreis naar Amsterdam gaan.

De bus vertrekt eerst om 08:30 uur vanaf het Cor Druifplein (bij café De Post) in Midwoud en aansluitend om 09:00 uur bij de kerk in Wognum, Raadhuisstraat 15.

Om 13:00 uur gaat de bus de omgekeerde route weer naar huis.

De eigen bijdrage voor het busvervoer bedraagt 10,00 euro per persoon.

Als u gebruik wilt maken van deze unieke gelegenheid om gezamenlijk een dienst in de aloude Westerkerk te bezoeken dan vragen wij u zich vóór 15 juli 2023 onder vermelding van het aantal personen aan te melden bij:

Tryja Boven 

per e-mailbericht aan: tryjaboven@gmail.com

of per telefoon op nummer: 06 53 21 85 23

Het verschuldigde bedrag kunt u op de dag zelf contant (met gepast geld) in de bus betalen.

En voor de liefhebbers van cantatediensten: diezelfde zondag wordt om 17:00 uur in de Westerkerk een cantatedienst gehouden met medewerking van het Westerkerkkoor. In dit koor zingt ons gemeentelid Marjon Toebes.
Als u deze cantatedienst wilt bezoeken dan zult u uiteraard zelf de terugreis moeten regelen.

Tryja en Jan Boven
 
terug