contact contact
   De kerk van de Protestantse Gemeente staat in Oostwoud.
   Het adres is:   Oosteinde 44, 1678 HT Oostwoud

   Koster is Dhr. A.W. Kool: telefoon: 06 – 115 66 204

   Naast de kerkelijke aangelegenheden kan het gebouw en/of "de Ark" ook
   worden gebruikt voor concerten, optredens, vergaderingen, cursussen en
   velerlei andere bijeenkomsten.

   Informatie kan worden opgevraagd bij de koster.Scriba van de Kerkenraad
Hr. H. Bosch
E-mail: 

College van Diakenen
Mevrouw M. Brouwer
E-mail: 

College van Kerkrentmeesters
Mevrouw C. Koetsier-Bekker
E-mail: 

Ledenadministratie
Mevrouw B. Plak
E-mail:
terug